Tin tức sự kiện

about

Lan tỏa phong trào khuyến học

Ông Nguyễn Thanh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chia sẻ: Những năm gần đây, hoạt động khuyến học, khuyến tài đã và đang trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Tính đến tháng 4/2018, toàn tỉnh tăng 106 ban khuyến học, 218 chi hội khuyến học với 39.536 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 557.171 hội viên, đạt 29,3% dân số. Đội ngũ cán bộ khuyến học nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín và trách nhiệm cao, có kinh nghiệm vận động quần chúng. Nhờ thế, những năm qua, hội khuyến học các cấp đã phối hợp với ngành Giáo dục tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh lập kế hoạch triển khai, nhân rộng và đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”