Tập huấn triển khai nhân rộng mô hình học tập và xây dựng “Cộng đồng học tập cấp xã” giai đoạn 2016 – 2020
Ngày 26/02/2021

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng XHHT Tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các đại biểu dự tập huấn đã được nghe giảng viên của Hội khuyến học tỉnh – Sở Giáo dục & Đào tạo giới thiệu 03 chuyên đề: Những nội dung cơ bản thuộc các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, TW Hội khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thái Bình về triển khai Đề án 281 của Chính phủ và Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ tiêu chí đánh giá: Gia đình học tập – Dòng họ học tập – Cộng đồng học tập – Đơn vị học tập. Cách đánh giá, cho điểm, công nhận các danh hiệu học tập. Quy trình kiểm tra, công nhận hàng năm và trách nhiệm thực hiện của các cấp, các ngành, hồ sơ thủ tục công nhận…;Các tiêu chí xây dựng “Cộng đồng học tập cấp xa” theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại hàng năm. Trách nhiệm của UBND xã, phường và các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở, vai trò tham mưu, nòng cốt của hội khuyến học và GD - ĐT tạo cấp xã. Kế hoạch xây dựng điểm trong năm 2016 và nhân rộng “Cộng đồng học tập cấp xã” từ năm 2017.

Các đại biểu dự tập huấn đã được thảo luận, đóng góp ý kiến ở các tổ và thảo luận tại hội trường. Các ý kiến đều đồng thuận rất cao với bộ tiêu chí và quy trình kiểm tra, đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập, song cần được vận dụng linh hoạt vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của các gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị trong quá trình phấn đấu, kiểm tra, đánh giá, công nhận một cách đơn giản, dễ làm, mang tính hiệu quả, thực chất, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

 Thái Bình phấn đấu thực hiện được mục tiêu của Đề án 281 vào năm 2019 là: 70% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 55% số dòng học đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 60% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 60% số cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu “ Đơn vị học tập”. Hoàn thành xây dựng điểm “Cộng đồng học tập cấp” xã vào năm 2016 và nhân rộng ra toàn tỉnh từ năm 2017 trở đi, nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng XHHT, xây dựng Thái Bình sớm trở thành “Tỉnh học tập”.


Tổng lượt xem bài viết là: 45
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác