Hội Khuyến học Thái Bình: Học tập và làm theo Bác
Ngày 26/02/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Hội Khuyến học Thái Bình đã tích cực, bền bỉ, năng động, sáng tạo trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến học (KH), khuyến tài (KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Hội Khuyến học Thái Bình đã tích cực, bền bỉ, năng động, sáng tạo trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến học (KH), khuyến tài (KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phong trào nuôi lợn đất khuyến học ngày càng được nhân rộng trong các trường học. Ảnh tư liệu

Ngay từ khi mới thành lập, Hội Khuyến học Thái Bình đã coi trọng việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với xây dựng XHHT và những năm gần đây là phong trào “3 mạnh, 3 cần”. Hội đã xây dựng và chỉ đạo các phong trào phục vụ cho học tập suốt đời ở cơ sở như: “Giờ khuyến học” gồm tiếng trống KH, tiếng kẻng KH, tiếng nói KH vào buổi tối; “Ngày khuyến học” như ngày tết KH, ngày hội KH hàng năm, ngày KH Việt Nam 2/10; “Tuần khuyến học” hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời hàng năm và theo các chủ đề “Mùa khuyến học”, “Tháng khuyến học” (từ ngày 5/8 đến ngày 5/9) với 5 nội dung hoạt động cơ bản. Phong trào hỗ trợ trường học là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp hội với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Qua 19 năm xây dựng và phát triển đến nay toàn tỉnh đã có 685 hội KH cơ sở xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, 3.629 chi hội KH, 6.240 ban KH với 583.080 hội viên, đạt 30,68% dân số của tỉnh.

Hội chỉ đạo việc xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt hiệu quả cao. Những năm trước đây là phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng KH và đơn vị XHHT cấp cơ sở. Từ năm 2014 đến nay triển khai mạnh mẽ và hiệu quả phong trào xây dựng: Gia đình học tập - Dòng họ học tập - Cộng đồng học tập - Đơn vị học tập theo Đề án số 281 của Chính phủ. Đến cuối năm 2018 Thái Bình đã cơ bản hoàn thành mục tiêu của Đề án số 281 đến năm 2020. Hội Khuyến học phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04/TU ngày 1/4/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. Đến tháng 6/2003, 100% các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Các trung tâm học tập cộng đồng đã tích cực triển khai hoạt động theo 4 chuyên đề và tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, phục vụ tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm, các trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh đã huy động được 1,5 triệu lượt người dân tham gia học tập các chuyên đề và học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Thái Bình được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo suy tôn tỉnh dẫn đầu về xây dựng trung tâm học tập cộng đồng từ năm 2003, được đón trên 50 đoàn của các tỉnh, thành phố về tham quan trao đổi kinh nghiệm.

Hội Khuyến học còn làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền và tập huấn cán bộ. Các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Từ khi thành lập đến nay, Hội Khuyến học Thái Bình đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 15 văn bản về công tác KH, KT; các huyện, thành phố có từ 13 - 18 văn bản của cấp ủy, chính quyền. Công tác tuyên truyền về KH, KT, học tập suốt đời, xây dựng XHHT được các cấp hội thường xuyên quan tâm, hàng năm có hàng nghìn tin, bài và được tuyên truyền trên các kênh thông tin - tuyên truyền của địa phương. Đặc biệt, công tác tập huấn cán bộ hàng năm đều được tổ chức trên quy mô lớn, với hàng nghìn lớp, cho hàng chục nghìn cán bộ các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở tham gia. Hội đã tham mưu UBND các cấp thành lập ban chỉ đạo xây dựng XHHT và hoạt động có hiệu quả sớm nhất cả nước. Hội đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác KH, KT, xây dựng XHHT với nhiều sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh với những nội dung cụ thể, thiết thực.

Với những kết quả trên, Hội Khuyến học Thái Bình luôn được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xếp trong tốp dẫn đầu hàng năm của cả nước, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016. Được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá là một trong những hội đặc thù hoạt động xuất sắc, đạt hiệu quả cao.

Đặng Văn Cao
(Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh)


Tổng lượt xem bài viết là: 39
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác