Giới thiệu các mô hình học tập
06/04/2021
Vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá mô hình “ Công dân học tập” chuyên sâu tại Hội trường Công an tỉnh Thái Bình theo Nghị quyết Đại hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch công tác phong trào năm 2021.
07/04/2021
Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá mô hình “Công dân học tập” và nghiệp vụ công tác Hội tại Hội trường Công an tỉnh Thái Bình