BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH tại Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 19/03/2021

Ngày 10 và 11 tháng 01 năm 2021 tại Thành phố Thái Bình, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã được tổ chức long trọng và thành công tốt đẹp. Đại hội đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT tỉnh Thái Bình qua nội dung bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội.
Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Khắc Thận- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội.
Media/385_hoikhuyenhocthaibinh/Images/202103/dcthan-14450511012021-20210319045534-e.jpg

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam!

Kính thưa đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa Đoàn chủ tọa Đại hội!

Kính thưa các quý‎ vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Lời đầu tiên, thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể đại biểu dự Đại hội lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa Đại hội!

Khuyến học, khuyến tài là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dành cả cuộc đời mình để chăm lo học tập cho người dân với mong muốn cao nhất là “đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”; bản thân Người là một tấm gương sáng về tự học. Chính vì vậy, ngay khi giành được độc lập, trong phiên họp đầu tiên (ngày 03/9/1945) của Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra ba nhiệm vụ cấp bách phải được thực hiện ngay đó là chống giặc đói, chống giặc dốt và chống giặc ngoại xâm.

Kế tục và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, động viên toàn dân tham gia học tập, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Khuyến học là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, các cấp chính quyền tích cực thực hiện, được các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Từ khi được thành lập ngày 08/12/2000, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình luôn giữ vai trò nòng cốt của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phong trào này đã lan rộng, thấm sâu tới từng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, dòng họ, gia đình và người dân; tạo cơ hội học tập cho mọi người, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị thiệt thòi.

Qua nghe báo cáo tổng kết trình bày tại đại hội, tôi hết sức vui mừng vì trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh đã luôn đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và tôn chỉ, mục đích của hội; Hội đã có bước phát triển tốt cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Hệ thống tổ chức Hội Khuyến học được hình thành và củng cố, phủ kín tới 100% xã, phường, thị trấn; phong trào khuyến học đã ăn sâu, bám dễ tới các thôn, tổ dân phố, dòng họ, nhà thờ, nhà chùa, doanh nghiệp, trường học… Đến nay, toàn tỉnh có 713 tổ chức Hội khuyến học cơ sở (tăng 41 hội so năm 2015); Số Chi hội khuyến học: 3.458 (tăng 222 chi hội so năm 2015) Số Ban khuyến học là 6.518, (tăng 791ban so năm 2015); Số hội viên khuyến học: 631.060, đạt tỷ lệ 33,2% dân số, (tăng 114.700 hội viên và tăng 6,2% so với năm 2015). Điều trân trọng ở đây là trong tổng số hội viên toàn tỉnh có 16.000 hội viên là Cựu giáo chức, trong đó 1.700 hội viên trực tiếp làm cán bộ khuyến học cơ sở, mặc dù các bác, các đồng chí tuổi đã cao, nhưng hết sức nhiệt tình tham gia, đã đóng góp to lớn cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh nhà.

Hội đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đến nay, Số gia đình đạt Gia đình học tập: 445.675, bằng 75,7% tổng số gia đình (vượt mục tiêu Đề án 5,7%); Số dòng họ đạt Dòng họ học tập: 4.075, bằng 67,6% số dòng họ trong tỉnh (vượt mục tiêu Đề án quốc gia: 17,5%); Số thôn làng đạt cộng đồng học tập: 1.750 bằng 70,1% số thôn làng (vượt mục tiêu Đề án 10,1%); Số đơn vị đạt Đơn vị học tập: 1.069, bằng 82,3% tổng số đơn vị, (vượt mục tiêu Đề án 22,3%). Với kết quả trên, Thái Bình là tỉnh có thành tích bứt phá về đích sớm, hoàn thành xuất sắc giai đoạn 2 Đề án 281 của Chính phủ.

Các phong trào khuyến học và hoạt động khuyến học đã bám sát các nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về giáo dục, đào tạo. Nội dung thi đua khuyến học, khuyến tài ngày càng gắn kết chặt chẽ với yêu cầu xây dựng xã hội học tập ở cơ sở; Hội đã phát động các phong trào thi đua xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, góp phần khuyến khích, hỗ trợ phát triển giáo dục trong nhà trường và ươm mầm tài năng trẻ, học sinh nghèo vượt khó học giỏi chăm ngoan. Năm 2020, quỹ Khuyến học của tỉnh đạt 161 tỷ 500 triệu đồng, bình quân đầu người đạt 85.000đ (tăng 102 tỷ 700 triệu đồng, tăng 54 ngàn đồng bình quân đầu người so với năm 2015). Trong 05 năm qua, các cấp Hội khuyến học trong tỉnh đã khen thưởng và trao học bổng với số tiền 102 tỷ đồng; Tỉnh hội đã trực tiếp cấp học bổng 1 tỷ 300 triệu đồng cho 1.930 học sinh nghèo. Đây là những kết quả hết sức trân trọng và cần phát huy hơn nữa, làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Với những thành tích đã đạt được, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đã được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng 04 Cờ thi đua xuất sắc, hàng trăm bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương; năm 2020 được Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương xét tặng Huân chương lao động hạng Nhất.

Thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hội khuyến học tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính thưa Đại hội!

Nguyễn Thị Doan chủ tịch Trung ương hội khuyến học. và của đồng chí Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. Mong rằng trong thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng xây dựng xã hội học tập của tỉnhxây dựng chương trình hành động cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam,cần tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hội khuyến học tỉnh trong thời gian qua. Tôi đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội khuyến học Việt Nam . Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Hội khuyến học Việt Namluôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội khuyến học tỉnh và các hoạt động của thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Thái BìnhQuá trình

Kính thưa Đại hội!

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn, thách thức mới. Đảng, Nhà nước chủ trương bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với từng bước phát triển kinh tế số; tiếp tục hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong tỉnh, tình hình chính trị - xã hội ổn định; những thành quả và kinh nghiệm của 35 năm đổi mới được phát huy; công tác triển khai quy hoạch xây dựng, thành lập các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Thái Bình được triển khai tích cực; nhiều dự án, công trình trọng điểm, giao thông kết nối liên vùng, liên huyện đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện; các dự án này được hoàn thành sẽ tạo động lực quan trọng trong thu hút đầu tư và góp phần cải thiện đáng kể năng lực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong tỉnh.

Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh phát triển chưa vững chắc, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh còn thấp. Cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Nguồn thu ngân sách hạn hẹp. Nguồn nhân lực là lợi thế của tỉnh, nhưng chất lượng còn hạn chế và chưa được khai thác, phát huy hiệu quả...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra đòi hỏi phải có sự đoàn kết, tập trung, nỗ lực, cố gắng của cấp ủy chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân  và yếu tố quyết định phải là nhân tố con người - con người phải là trung tâm của mọi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển, phải được xác định là một nhiệm vụ trọng yếu, một khâu đột phá chiến lược. Để làm được điều này, vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo, của Hội Khuyến học là vô cùng quan trọng; tôi đề nghị Đại hội Hội khuyến học hôm nay cần tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, sát với thực tiễn để có thể khắc phục những hạn chế, phát huy lợi thế nguồn nhân lực của tỉnh ta hiện nay để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời cần chú trọng quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về "tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Công văn số 1779-CV/TU ngày 06/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học khóa 5 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định:

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, đa dạng hoá các loại hình đào tạo, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời.

- Nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo nghề; đầu tư thích đáng cho đào tạo nhân lực chất lượng cao. Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo lại lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết:

Nhiệm vụ thứ nhất có yêu cầu: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới-

- Nhiệm vụ thứ năm có yêu cầu: Xây dựng con người Thái Bình phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực. Tích cực đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 3 khâu đột phá phát triển của Nghị quyết:

- Đột phá thứ 3 yêu cầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Những nội dung trong Nghị quyết đã nêu rất nhiều, rất rõ, thể hiện quan điểm, chủ trương của cấp ủy, chính quyền đối với công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Do đó, đề nghị các đồng chí cần cụ thể hóa nghị quyết, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phải phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn, bám sát với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của UBND tỉnh.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài. Hội cần làm tốt vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập. Nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Công dân học tập”, "gia đình học tập", "dòng họ học tập", “đơn vị học tập”, “cộng đồng học tập” “người tốt, việc tốt” để phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng.

Phấn đấu đến năm 2025 số hội viên đạt đạt 40% dân số của tỉnh; mỗi cán bộ đảng viên phải là một hội viên khuyến học; các gia đình, dòng họ, thôn làng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đều đạt các danh hiệu học tập. Phấn đấu mỗi tổ chức Đảng cán bộ đảng viên và gia đình cán bộ đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Ba là, tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh; trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội đảm bảo năng động hơn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hướng toàn bộ hoạt động khuyến học về cơ sở, cộng đồng dân cư, thiết thực xây dựng xã hội học tập, mở ra sức bật mới cho hoạt động khuyến học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người lao động với tinh thần “cần gì học nấy”; góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, hiệu suất lao động, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp để mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các địa bàn; gắn phong trào khuyến học, khuyến tài với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục và đào tạo phát động, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo; gắn phong trào khuyến học với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành; tiếp tục xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn phù hợp với điều kiện của địa phương; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các cơ sở văn hóa giáo dục hiện có vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng để hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, tài năng và cho những em bị thiệt thòi trong cuộc sống.

Năm là, từ những kinh nghiệm tổng kết được ở Đại hội này, Hội Khuyến học tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay.

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh và các đại biểu dự Đại hội, tôi xin chúc mừng những đại biểu đã được Đại hội bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội khuyến học tỉnh khóa 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban chấp hành khoá 4 với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đã không quản ngại khó khăn, giúp cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh đạt được nhiếu kết quả tốt đẹp. Tôi mong rằng các đồng chí tiếp tục đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài và là tấm gương sáng về khuyến học, khuyến tài của dòng họ, gia đình, cơ quan và địa phương nơi cư trú.

Tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn tình cảm và nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ và trao học bổng cho học sinh, sinh viên Thái Bình, tiếp thêm ý chí, nghị lực để các em thêm tự tin, vượt lên khó khăn để học tập tốt hơn.

Tôi đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tạo điều kiện, phối kết hợp chặt chẽ để Hội khuyến học tỉnh Thái Bình thực hiện tốt, hiệu quả mục tiêu và vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng Thái Bình trở thành xã hội học tập.

Đại hội Hội khuyến học lần thứ V được diễn ra vào thời điểm đặc biệt có ý nghĩa: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sắp được khai mạc tại Thủ đô Hà Nội; tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm của Ban chấp hành hội khóa mới và toàn thể các hội viên ở các cấp, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa; có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón xuân Tân Sửu, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các bác, các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, năm mới có thật nhiều thắng lợi mới!

Xin trân trọng cảm ơn!


Tổng lượt xem bài viết là: 99
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác